СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Архив учебна година 2016/2017

Архив учебна година 2016/2017

 

2016  -  2017 учебна година

 

 

    По инициатива на МКБППМН, учениците при СУ"Никола Вапцаров" имаха възможността да присъстват на постановката "Спасителя" , както и да се включат в разговор - беседа с главния актьор Ивайло Захариев. Благодарим на Община Айтос и на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и не пълнолетни.

 

СЪСТЕЗАНИЕ "Народните будители и аз" втори кръг

        Втория кръг на състезанието бе проведен на 05.04.2017 г. В него участваха отборите спечелили І-во място  в междуучилищните кръгове в СУ "Н. Й. Вапцаров" Айтос, СУ "Хр. Ботев" Айтос и  ОУ "Ат. Манчев" Айтос. Отборът на нашето училище се представи невероятно. Поздравления за нашите ВАПЦАРОВЦИ спечелили второ място.

     

           

СЪСТЕЗАНИЕ "Народните будители и аз" първи кръг

 

            На 15.03.2017 г. в СУ "Н. Й. Вапцаров" Айтос се проведе първи кръг на състезанието "Народните будители и аз". Участваха отборите на VІа, VІб и VІв клас. Учениците дадоха максималното от себе си за подготовката и организирането на състезанието под ръководството на класните им рководители г-жа Нели Маринова, г-жа Фатме Иляз и г-жа Румяна Костадинова. Всеки клас беше подготвил и оригинален постер за своя патрон - будител - Васил Левски, Г. С. Ръковски и Христо Ботев. След оспорвана битка все пак победата извоюва VІа клас, който ще участва на междуградкото състезание.

            Честито на победителите и УСПЕХ.

            Ръководството благодари на всички за положеното старание.

 

     

 

Иновативно училище: СУ „Никола Вапцаров“, Айтос

СУ „Никола Вапцаров“, Айтос

Вапцаровци, отличници, новатори, шампиони

Ако със затоплянето на времето сте започнали да си мислите за море, то нека заедно отправим поглед на изток и да се разходим виртуално до Айтос. Образователен сайт №1 на България ви предлага близка среща с СУ „Никола Вапцаров“ – едно от иновативните училища на Уча.се , за което много може да се говори.

Средно  училище „Никола Вапцаров“ се ражда от мечтата на айтозлии за ново, модерно, просторно и красиво училище. За първи път то отваря врати през учебната 1983 / 1984 г. В основата на новооткритото училище стои елитът от ученици и учители на Първо основно училище „Кирил и Методий“.

При откриването на училището в него се обучават ученици от 1. до 10. клас по общообразователен учебен план и два профила на учебно – професионален комплекс (УПК)- „Електроника“ и „Машиностроене“.

 

СУ „Никола Вапцаров“, Айтос

През годините училището гради свой собствен облик, амбициозно поставя основите на нови за града и общината неща.

Днес училището е модел на модерно учебно заведение, съчетало българските образователни традиции, европейските стандарти и технологиите на новото време. Гордостта на СУ „Никола Вапцаров“ са мотивираните ученици, висококвалифицираните учители, съпричастните родители, екипният дух, който стои в основата на всички училищни постижения. Училището има гъвкав образователен модел и училищни политики, водещи към просперитет учебното заведение. Четири ключови думи изразяват най – точно същността ни: ВАПЦАРОВЦИ, ОТЛИЧНИЦИ, НОВАТОРИ, ШАМПИОНИ.

СУ „Никола Вапцаров“, Айтос

 

Защо решихте да използвате Уча.се във Вашето училище?

Спестява време. По достъпен и интересен начин за децата е представен учебният материал . Оказва се, че чрез „Уча се“ децата запаметяват много бързо урока, докато се забавляват. Учебното съдържание е представено кратко, точно, атрактивно, на език достъпен и разбираем за учениците. Избегнати са високопарните изрази и думи, които често са пречка за вникване в смисъла на съдържанието.

Как използвате Уча.се в клас? Как се промени преподаването в клас? Уча.се спестява ли ви време?

Категорично „ ДА“!!! На учителя спестява време, спор няма за това. Удобство е, че клипчетата са кратки, могат да спрат в даден момент и да допълнят или да коментираме. А тестът след всяка тема е отличен завършек на урока и дава бърза обратна връзка.

СУ „Никола Вапцаров“, Айтос

 

Забелязвате ли подобрение в работата на учениците? Как го измервате?

Учениците са по-съсредоточени, когато наблюдават видео урока. По-време на упражненията се пораждат дебати и спорове, всички желаят да се включат при откриването на верните отговори. Под формата на разговор и с нагледни средства по- лесно се възприема и усвоява новия учебен материал. Да не забравяме състезателният елемент, който непрекъснато ги стимулира да събират точки, да наблюдават, да участват активно.

 

СУ „Никола Вапцаров“, Айтос

Какви са отзивите на децата от използването на Уча.се в час?

Учениците се радват, когато разберат, че ще влизаме в платформата и се ядосват много, когато интернетът прекъсва и не могат да изгледат видео урока докрай. За учениците е забавно – хубави илюстрации, приятен дикторски глас, понякога шеговити диалози и въпроси.

Бихте ли препоръчали Уча.се на други колеги?

Категорично „ ДА“!!!  И КАТО УЧИТЕЛИ, И КАТО РОДИТЕЛИ!!!

 СУ „Никола Вапцаров“, Айтос

 ПОКАНА С АКТИВНА ВРЪЗКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

 

 

 

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
© 2018 СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano