СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СУ "Никола Вапцаров" е училище ЗА ВСИЧКИ И ЗА ВСЕКИ

СУ "Никола Вапцаров" е училище ЗА ВСИЧКИ И ЗА ВСЕКИ

 

     През учебната 2014/2015г. в СУ "Н.Й.Вапцаров" се обучават  670 ученици в дневна форма на обучение, организирани в 28 паралелки; 10 ученици в индивидуална, един ученик в комбинирана форма и 79 ученици в самостоятелна форма на обучение. Училището е средищно за учениците от гр. Айтос и 6 села от общината: Съдиево, Лясково, Малка поляна, Пещерско, Зетьово и Дрянковец. За учениците от I до VII клас е осигурена целодневна форма на обучение, в която са обхванати 340 ученици в 15 полуинтернатни групи.

        В гимназиалната образователна степен училището предлага на своите ученици профилирано образование по профил Технологичен - информационни технологии, със засилено изучаване на английски език.

   Светлата и просторна петкорпусна четириетажна сграда осигурява оптимална образователна среда. Учениците се обучават в 28 класни стаи, 12 специализирани кабинета, 2 физкултурни салона; ползват библиотека, актова зала, кухня с ученическа столова. Вътрешна автобусна линия превозва безплатно децата от далечните квартали на града до училището.

  

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
© 2018 СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano