СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
УЧИЛИЩЕН ЛЕТОПИС

УЧИЛИЩЕН ЛЕТОПИС

"УЧИЛИЩЕ, какво сме ний без тебе-  

без път, без дух, без жар и светлина!  

 
Ти свят си храм, на всекиго потребен,  
 
от теб начева всяка бъднина!
 
 
 
УЧИЛИЩЕ, от твоя праг пресветъл,   
  
поели път към звездния си час,   
     
ний носим те завинаги в сърцето    
 
И ТИ ПРЕБЪДВАШ ВЕЧНО  ЧЕРЕЗ НАС!"  А. Желязкова

 

Средно  училище "Никола Вапцаров" се ражда от мечтата на айтозлии за ново, модерно, просторно и красиво училище. За първи път то отваря врати през учебната 1983 / 1984 г. В основата на новооткритото училище стои елитът от ученици и учители на Първо основно училище "Кирил и Методий"   

При откриването на училището в него се обучават ученици от I до Х клас по общообразователен учебен план и два профила на учебно - професионален комплекс (УПК)- "Електроника" и " Машиностроене".    

През годините училището гради свой собствен облик, амбициозно поставя основите на нови за града и общината неща:

  За  ПЪРВИ ПЪТ в града и общината  :        

1983г. - Профилирано обучение В УПК по два профила.
1983г. - Компютърен кабинет с компютри "Правец - 16".
1984г. - Засилено изучаване на изкуства.                                                                                                                                        
1986г. - Оборудван училищен комплекс на здравето.
1987г. - Сформиран мажоретен състав.
1988г. - Хор на айтоските момчета.
1997г. - Вокална група "Усмивка".
1997г. - Училището става средищно за селата Съдиево и Малка поляна.
1998г. - Първа профилирана паралелка по "Културология".
1999г. - Профил "Науки за земята".
2002г.- Компютърен кабинет с компютри, дарени от Фондация " Миньо Балкански".
2005г.- Нов учебен профил "Технологичен - Информационни технологии".
2006г. - Училищно радио "Везни"
2007г. - Учебен профил "Туризъм и анимация"
2008г. - Чуждоезиков профил- засилено изучаване на англ. език.
2008г.- Общоградски празник "Голямото пролетно надиграване.
2008г. - Откриване паметник на патрона - Никола Вапцаров.                                                                                                        
2009г. - Уреждане на училищен музей.                                                                                                                                         2009г. - Въвеждане на училищен ритуал "Вапцаровска клетва".
2009г. - Реновиране и пускане в експлоатация на училищния стол.
2010г. - В училището пристига доброволец от Корпуса на мира.                                                                                               2011г. - Провежда се Първи квалификационен форум за иновации и добри педагогически практики в образованието.         2011г. -Огнеборците на училището стават вицерепубликански шампиони по противопожарен спорт.
2012г.- Училището е удостоено със знака на областния управител на Бургаска област.
2013г. - Саниране на училищната сграда.                                                                                                                                       2014г. - Училището е определено за пилотно по национална програма "Включващо обучение".
2014г. - Училището става територия за академично образование чрез участието си в европейския проект "Студентски практики".

ЛЕТОПИС НА ДИРЕКТОРИТЕ  

 

ДИРЕКТОРИТЕ, хората, които са ръководили училището и са градили неговия облик през годините, са: 

 

 

       Станчо ДИМИТРОВ - 1983 - 1986г.

 

 

       Тодор ДАНОВ - 1986 - 1987г.

 

 

   Сотирка ЖЕЛЕВА - 1987 - 1991г.

 

 

   Румяна РАЙКОВА - 1991-1995г.

 

 

     Стойка ДИМИТРОВА - 1995-2005г.

 

 

            Галерия

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano