СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

 

 

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване

Чл. 4.  (1) Оценяването е вътрешно и външно.

(4)  В края на етап или степен на образование външното оценяване се провежда като национално.

(5)  Националното външно оценяване се провежда по утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката изпитни материали и обхваща учениците от цялата страна в съответния клас, етап или степен на образованието.

(6)  За провеждане на национално външно оценяване министърът утвърждава:

      1. преди началото на учебната година график за провеждането му;  

      2. до края на първия учебен срок изискванията за провеждането на националното външно оценяване.

 

    

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano