СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
ГРАФИЦИ

ГРАФИЦИ

 

Графици за учебната 2017/2018 година  

 Дневен режим на обучение 

 

Седмична програма
 I срок  II срок
I - IV
V - VII
VІІІ - XII
I - IV
V - VII
VІІІ - XII
 График за контролни и класни работи
I срок
II срок
 График за консултациите
I срок
ІІ срок
 График за допълнителен час по ФВС
I срок
II срок
График за ВТОРИ ЧКР
I срок
II срок
НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano