СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Заповед за превенция и опазване на здравето на учениците

       

Редуцирано седмично разписание - електронна среда 

ДНЕВЕН РЕЖИМ:

Начален етап:

Прогимназиален и гимназиален етап:

1 час – от 09.00 – 09.20 часа

1 час – от 08.30 – 09.00 часа

2 час – от 09.30 – 09.50 часа

2 час – от 09.10 – 09.40 часа

3 час – от 10.10 – 10.30 часа

3 час – от 10.00 – 10.30 часа

4 час – от 10.40 – 11.00 часа

4 час – от 10.40 – 11.10 часа

5 час – от 11.10 – 11.30 часа

5 час – от 11.20 – 11.50 часа

 

6 час – от 12.00 – 12.30 часа

1 час – от 12.30 – 12.50 часа

7 час/1 час следобед – от 12.40 – 13.10 часа

2 час – от 13.00 – 13.20 часа

2 час – от 13.30 – 14.00 часа

3 час – от 13.30 – 13.50 часа

3 час – от 14.10 – 14.40 часа

4 час – от 14.00 – 14.20 часа

4 час – от 14.50 – 15.20 часа

5 час – от 14.30 – 14.50 часа

5 час – от 15.30 – 16.00 часа

          
 

Уважаеми родители, предстоят подготвителни дейности за работа с новата платформа на МОН.

Към настоящият момент, класните ръководители раздават потребителски имена и пароли за активиране на акаунти в MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION.

 


ПРЕДСТОИ КАЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ, Новини за СОУ Вапцаров - Айтос

СУ "Никола Й. Вапцаров"
гр. Айтос

Адрес на училището:
гр. Айтос 8500
ул. "Димитър Зехирев" № 58

За връзка:
Ирина Вътева
Директор

тел. +359 87 864 6999
e-mail: welcome@vaptsarov.org

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano