СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

  

Правилник за създаването, устройството и

дейността на обществените съвети към детските

градини и училищата 

 

П О К А Н А

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ СУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

АЙТОС

   

П О К А Н А

ОТ

СТОЯН МАНГЪРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ СУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

 за провеждане на заседание

      На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня да присъствате на  заседание на обществения съвет при СУ „Н. Й. Вапцаров“, което ще се проведе в кабинета на педагогическия съветник на 16.10.2017 г. (понеделник) от 17:30 часа при следния

       ДНЕВНИЯ РЕД:

  1. Приемане на становище по Отчета на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2017 г.

 

      Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на n_vaptsarov1983@abv.bg в срок до 13.10.2017 г.

    С Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.03.2017 г. може да се запознаете на интернет страницата

http://www.vaptsarov.org/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82

 

С уважение,

СТОЯН МАНГЪРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ СУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвори
НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano