СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Проект "Твоят час", Новини за СУ Вапцаров - Айтос

Проект "Твоят час", Новини за СУ Вапцаров - Айтос

 

През учебната 2017/2018 година в СУ "Н. Й. Вапцаров"

продължава ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" 


 

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

 

  

  

  

 

 


     

     

      

 


         

   

           

          

      

 


АНКЕТНА КАРТА

 

 Анкетно проучване в СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, гр. АЙТОС

        Директорът на СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, г-н Димо Парушев представи на членовете на Съвета“Твоят час“ инструкцията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. Съгласногорепосочената инструкция се проучиха нагласите на учениците за участие в различни видове извънкласни дейности.

          Анкетното проучване в СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, гр. АЙТОС бе проведено с цел установяване на нагласите, интересите и нуждите на учениците от I - до XII клас. След провеждане му бе направен анализ на резултатите и се индентифицираха потребностите на учениците от различни видове занимания по интереси, както и занимания за преодоляване на обучителните затруднения. В резултат на това бяха сформирани 18 групи за дейности по интереси, свързани с волейбола, здраве и здравословен начин на живот, туризъм и умения за сервиране, поведение и етикет, тенденциите в развитието на технологиите, празниците и обичаите, английския език и природата,астрономията и математиката, природни науки и откривателство, приложните изкуства, театър, театрална и музикална дейност, сценично изкуство и 6 групи за дейности, свързани с преодоляването на обучителни затруднения от учениците по български език и литература,математика и география. Дейностите бяха утвърдени единодушно от членовете на Съвета, които от своя страна упълномощиха председателя да одобри и потвърди предлаганите, и търсените от училището дейности в информационната система. Одобрен бе и подбора на специалисти от училището, които могат да ги провеждат.

           В резултат на това бяха сформирани следните групи за занимания по интереси и преодоляване на обучителните затруднения:

Дейности и ръководители по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018г.През учебната 2016/2017 година в СУ "Н. Й. Вапцаров" стартира

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" на МОН


ГОДИШЕН ДОКЛАД по ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

 

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ЕТНО-ПАЛИТРА

 

 

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

 

    

    

 

      

 

АНКЕТНА КАРТА

 

 Анкетно проучване в СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, гр. АЙТОС

         Директорът на  СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“,  г-жа Миланка Русева представи на членовете на Съвета“Твоят час“  инструкцията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. Съгласно горепосочената инструкция се установи  нуждата от провеждане на анкетно проучване за нагласите на учениците.
    
     Анкетното проучване в СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, гр. АЙТОС бе проведено с цел проучване на интересите и нуждите на учениците от I - до XII клас. След провеждане на анкетно проучване на интересите на децата бе направен анализ на резултатите и се индентифицираха потребностите на учениците от различни видове занимания по интереси, както и занимания за преодоляване на обучителните затруднения. В резултата на това бяха сформирани 13 групи за дейности по интереси, свързани с волейбола, здраве и здравословен начин на живот, еко-туризъм и умения за ориентиране, тенденциите в развитието на технологиите, празниците и обичаите, английския език и природата,астрономията  и математиката, природни науки и откривателство, приложните изкуства, театър, театрална и музикална дейност, сценично изкуство и 6 групи за дейности, свързани с преодоляването на обучителни затруднения от учениците по български език и литература и  математика. 
Дейностите и специалистите от училището, които могат да ги провеждат, бяха приети единодушно от членовете на Съвета, които упълномощиха председателя да потвърди търсените от училището дейности в информационната система. 

В резултат на това бяха сформирани следните групи за занимания по интереси и преодоляване на обучителните затруднения:

 

 

 

Дейности и ръководители по проект „Твоят час“
за учебната 2016/2017г.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

РЪКОВОДИТЕЛ


КЛАС

ВИД
ДЕЙНОСТ

БРОЙ ЧАСОВЕ
ГОДИШНО

 

СТАЖ под 3год.

Брой участници

1.      

Детско спешно отделение

Янка Христова

V-VIII

По интереси

70

над

25

2.      

Орфеево изворче

Станка Терзиева

I

По интереси

70

над

20

3.      

Сръчковци

 

Донка Йорданова

II

По интереси

70

над

20

4.      

Компютърни магии

Милена Фотева

II

По интереси

70

над

20

5.      

Растем здрави и силни

 

Димитринка Михова

III

По интереси

70

над

22

6.      

Откриватели

 

Анушка Манолова

III

По интереси

70

над

20

7.      

По стъпките на Алеко

 

Геновева Василева

IV

По интереси

70

над

22

8.      

Да се знае, да се помни , че България е жива!

 

Станка Миткова

IV

По интереси

70

над

22

9.      

Вокална група „Звънче“

 

Еожени Герджикова

III - IV

По интереси

70

0г.

25

10.                        

Аз създавам екопътека

 

Маргарита Стратиева

V - VII

По интереси

70

над

22

11.                        

Математиката е изкуство

Жасмина Проданова

V

По интереси

70

2 ½  г.

22

12.                        

Подготовка за явяване на международно признати изпити по Английски език

 

Здравко Димов

X -XII

По интереси

70

над

20

13.                        

Волейболни фенове

 

Сергей Пеев

VIII - X

По интереси

70

над

25

14.                        

Театрален клуб „Имало едно време“

Росица Александрова

 

I

 

За обучителни затруднения

 

 

80

над

10

15.                        

Математическа дъга 

Гюлсум Феимова

 

I

 

За обучителни затруднения

 

 

80

над

10

16.                        

Звездоброец – Космос

Райна Бъчварова

I

 

За обучителни затруднения

80

над

10

17.                        

Сладкодумче

 

Димитрина Тодорова

III

 

За обучителни затруднения

80

над

10

18.                        

Етно – палитра и другите да научат за нас

 

Светла Кърмаджиева

IV

 

За обучителни затруднения

 

80

над

10

19.                        

Изкачвам своите върхове

 

Мария Калинова

VIII

За обучителни затруднения

 

 

80

над

10

 

 

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
© 2019 СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano