СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
ПРОЕКТИ, Новини за СУ Вапцаров - Айтос

ПРОЕКТИ, Новини за СУ Вапцаров - Айтос

Проект Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 415 084.50 ЛЕВА, ОТ КОИТО 352 821.82 ЛЕВА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ И 62 262.68 ЛЕВА НАЦИОНАЛНО  СЪФИНАНСИРАНЕ

PDF icon illustration, Adobe Acrobat Portable Document Format Computer  Icons Adobe Reader, File Pdf Icon, text, logo, macintosh Operating Systems  png | PNGWing  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА

PDF icon illustration, Adobe Acrobat Portable Document Format Computer  Icons Adobe Reader, File Pdf Icon, text, logo, macintosh Operating Systems  png | PNGWing УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА


ПРОЕКТ "ЕРАЗЪМ +"


В какъв формат трябва да бъде спестяване на моите файлове в за максимална  съвместимост?    ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

ПРОЕКТИ, Новини за СОУ Вапцаров - Айтос

СУ "Никола Й. Вапцаров"
гр. Айтос

Адрес на училището:
гр. Айтос 8500
ул. "Димитър Зехирев" № 58

За връзка:
Ирина Вътева
Директор

тел. +359 87 864 6999
e-mail: welcome@vaptsarov.org

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2022 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano