СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

СУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Айтос

 

 ОБЯВА


Публичен търг с явно наддаване за продажба на машини и оборудване

На 12 май 2021 година от 10.00 часа, в актовата зала, намираща се на партерния етаж в
СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Айтос, ул. „Димитър Зехирев“ No 58, ще се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на машини и оборудване
 

 Заповед  Правила   Документация


  ОБЯВЛЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТ за предоставяне на части от имоти на трети лица
за временно възмездно ползване в Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос 


 Протокол 
за възложена поръчка за процедура по чл.20 ал.3 


Процедура по чл.20, ал.3 

Доставка на готов топъл обяд за ученици

от целодневно обучение от I до VII клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос 


ЗАПОВЕД

за определяне на заявител

по схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"  


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

ЗА 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2022 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano