СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

СУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Айтос

 

 ОБЯВА

1. Доставка на материали за видимост за обезпечаване на дейностите по проектите по Договор № 2020-1-PL01-KA229-081947_3, Договор № 2019-1-IT02-KA229-063291_3, Договор № 2019-1-BG01-KA229-062344_1, и проект по НП „Изграждане на училищна СТЕМ среда“

Заповед     Обява        Техническа спецификация        Техническо предложение        Ценово предложение        Методика за оценка

2. Доставка на материали за обезпечаване на дейностите по проект Договор № 2020-1-PL01-KA229-081947_3

Заповед          Обява            Техническа спецификация              Техническо предложение           Ценово предложение


  ОБЯВЛЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТ за предоставяне на части от имоти на трети лица
за временно възмездно ползване в Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос 


 Протокол 
за възложена поръчка за процедура по чл.20 ал.3 


Процедура по чл.20, ал.3 

Доставка на готов топъл обяд за ученици

от целодневно обучение от I до VII клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос 


ЗАПОВЕД

за определяне на заявител

по схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"  


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

ЗА 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2022 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano