СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 

 Протокол 
за възложена поръчка за процедура по чл.20 ал.3

 


Процедура по чл.20, ал.3

 

Доставка на готов топъл обяд за ученици

от целодневно обучение от I до VII клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос 


ЗАПОВЕД

за определяне на заявител

по схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" 

 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

ЗА 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА


 

 Обществени поръчки по ЗОП в сила от 14.04.2016 г.

 


Протокол от 25.03.2019г за възлагане на обществена поръчка.

ТАБЛИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

 
Активни процедури:
 
Доставка на готови единично опаковани сутрешни закуски за ученици от I до IV клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос

 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА

                       
 


Заповед за прекратяване на процедура

за определяне на изпълнител на обществена поръчка

с предмет "Доставка на готови единично опаковани сутрешни закуски за ученици

от I до IV клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос".

 


 

Протокол от 27.09.2018г за възлагане на обществена поръчка.

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano