СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 

  

ПРИЕМ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 

Вид дейност

Срок

 Приемане на заявления за записване на ученици в  V клас

до 29.06.2020 г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици в V клас

до 30.06.2020 г.

 Записване на приетите ученици в V клас.

до 30.06.2020 г.

 Обявяване на свободните места в V клас

до 02.07.2020 г.

 Приемане на заявления за записване на ученици в V клас.

до 14.09.2020 г.
 Обявяване на списъците с приетите ученици в V клас 14.09.2020 г.


НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano