СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 

  ПРИЕМ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Вид дейност

Срок

1.

Изготвя критерии за прием на учениците в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.

до 30.06.2021 г.

2.

Приема заявления за записване на ученици в  V клас.

до 14.07.2021 г.

3.

Класира учениците в V клас.

до 14.07.2021 г.

4.

Обявява списъците с приетите ученици в V клас на таблото за обяви в училището и на електронната му страница. 
Представя на директора резултатите от класирането. 

до 14.07.2021 г.

5.

Записва приетите ученици в V клас.

до 15.07.2021 г.

6.

Обявява свободните места в V клас.

до 16.07.2021 г.

7.

Приема заявления за записване на ученици в V клас.

до 14.09.2021 г.

8.

Обявява списъците с приетите ученици в V клас на таблото за обяви в училището и на електронната му страница. 
Представя на директора резултатите от класирането за утвърждаване на списъците.

до 14.09.2021 г.

 


НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2022 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano