СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА

 

1. Актуализиран списък на доставчиците на оциални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деза и семейства за промяна на отклоняващото се или неприемливо поведение на децата, за работа с деца със специални нужди и т.н.- ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

2. Кратка информация за същността на всеки един вид услуга - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

3. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

4. Информация за добри практики, които са изведени от работата на терен с деца и техните семейства от страна на доставчиците на социални услуги - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano