СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 

 

 

ПРИЕМ 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА           

 

 

График на дейностите за приемане на ученици в I клас
за учебната 2021 – 2022 година

Подаване на заявление за участие в класиране

12.04 – 20.05.2021 г.

Класиране на учениците

21.05.2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици в I клас

21.05.2021 г.

Записване на класираните ученици и попълване на комплекта документи

31.05 – 07.06.2021 г.

Обявяване на свободните места

08.06.2021 г.

Попълване на свободните места

09.06 – 11.06.2021 г.

Записване на приетите ученици

14.06.2021 г.

Обявяване на свободните места

15.06.2021 г.

Попълване на свободните места

16.06 – 14.09.2021 г.

 

  Необходими документи за записване в І клас:

1. Заявление по образец на родител;

2. Ксерокопие от Акт за раждане на детето и оригинал (за сверка);

3. Лична карта на родителя за удостоверяване на постоянния адрес (за сверка);

4. Удостоверение за завършена подготвителна група;

5. Документ, удостоверяващ предимство;

6. Документи по образец на училището.

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2022 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano