СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 

 

 

ПРИЕМ 2022 - 2023 УЧЕБНА ГОДИНА           


 

График на дейностите за приемане на ученици в I клас
за учебната 2022 – 2023 година

Подаване на заявление за участие в класиране

11.04 – 20.05.2022 г.

Класиране на учениците

25.05.2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици в I клас

25.05.2022 г.

Записване на класираните ученици и попълване на комплекта документи

26.05 – 06.06.2022 г.

Обявяване на свободните места

08.06.2022 г.

Попълване на свободните места

09.06 – 16.06.2022 г.

Записване на приетите ученици

17.06 – 21.06.2022 г.

Обявяване на свободните места

22.06.2022 г.

Попълване на свободните места

23.06 – 14.09.2022 г.

 

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2022 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano