СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

 

Г Р А Ф И К 

за провеждане на изпити
за определяне на годишна оценка по учебни предмети
от училищния учебен план в самостоятелна форма на обучение
за учебната 2018 / 2019 година

 

График за провеждане на изпити за VI клас

График за провеждане на изпити за VII клас

График за провеждане на изпити за IX клас

График за провеждане на изпити за X клас

График за провеждане на изпити за XI клас

График за провеждане на изпити за XII клас

 

 


 

 

 

Г Р А Ф И К 

за провеждане на първа поправителна изпитна сесия 
за определяне на годишна оценка по учебни предмети 
от училищния учебен план в самостоятелна форма на обучение
за учебната 2017 / 2018 година

 

График за провеждане на изпити за VI клас

График за провеждане на изпити за VII клас

График за провеждане на изпити за IX клас

График за провеждане на изпити за X клас

График за провеждане на изпити за XI клас

График за провеждане на изпити за XII клас

   


 

Основни документи: 
Вътрешни правила за организация на самостоятелната форма на обучение

Заявление за самостоятелна форма

Заявление за ЗИП

Заявление за изпитна сесия

Заявление за промяна формата на обучение 

 


Изпитни материали

Изпитни конспекти за 5 клас  - изтегли

Изпитни конспекти за 6 клас -  изтегли

Изпитни конспекти за 7 клас -  изтегли

Изпитни конспекти за 8 клас -  изтегли

Изпитни конспекти за 9 клас -  изтегли

Изпитни конспекти за 10 клас - изтегли

Изпитни конспекти за 11клас -  изтегли

Изпитни конспекти за 12 клас - изтегли

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano