СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

 

Г Р А Ф И К 

за провеждане на първа поправителна изпитна сесия
за определяне на годишна оценка по учебни предмети
от училищния учебен план в самостоятелна форма на обучение
за учебната 2018 / 2019 година

 

 

График за провеждане на първа поправителна сесия с изпити за VI клас

График за провеждане на първа поправителна сесия с изпити за VII клас

График за провеждане на първа поправителна сесия с изпити за IX клас

График за провеждане на първа поправителна сесия с изпити за X клас

График за провеждане на първа поправителна сесия с изпити за XI клас

График за провеждане на първа поправителна сесия с изпити за XII клас

 

 


 

Основни документи: 
Вътрешни правила за организация на самостоятелната форма на обучение

Заявление за самостоятелна форма

Заявление за ЗИП

Заявление за изпитна сесия

Заявление за промяна формата на обучение 

 


Изпитни материали

Изпитни конспекти за 5 клас  - изтегли

Изпитни конспекти за 6 клас -  изтегли

Изпитни конспекти за 7 клас -  изтегли

Изпитни конспекти за 8 клас -  изтегли

Изпитни конспекти за 9 клас -  изтегли

Изпитни конспекти за 10 клас - изтегли

Изпитни конспекти за 11клас -  изтегли

Изпитни конспекти за 12 клас - изтегли

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano