СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

    

ГРАФИК
за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища
за учебната 2021 - 2022 г. съгласно
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2022 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano