СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

   В Средно училище "Никола Вапцаров" учениците се обучават в общообразователни и  профилирани паралелки по учебни планове, утвърдени от Министъра на образованието и науката за учебната 2019/2020 година.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IА клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IБ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIА клас  

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIБ клас  

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIВ клас 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIIА клас  

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIIБ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIIВ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIIГ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VА клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VБ клас 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VВ  клас 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІА клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІБ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІВ клас  

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VIІА клас 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VIІБ клас 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VIІВ клас 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІIIА клас ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ" 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІIIБ клас ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІIIВ клас ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IXА клас ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"  

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IXБ клас ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano