СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

   В Средно училище "Никола Вапцаров" учениците се обучават в общообразователни и  профилирани паралелки по учебни планове, утвърдени от Министъра на образованието и науката за учебната 2017/2018 година.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IА клас 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IБ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IВ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIА клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIБ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIВ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IIГ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VА клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VБ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VВ  клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІА клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІБ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІВ клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІIIА клас ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІIIБ клас ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IXБ клас НЕПРОФИЛИРА ПОДГОТОВКА 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
© 2018 СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano