СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Ученически  парламент

Ученически парламент

УЧЕНИЧЕСКИ  ПАРЛАМЕНТ

Ученическият парламент е ученическа структура, която обединева лидерите от гимназиалните класове. Парламентът е партньор на училищното ръководство в решаването на проблеми, които се отнасят пряко към учениците. Той е инициатор и организатор на ученическите инициативи. В деня на ученическото самоуправление той поема ръководството на училището и разгръща напълно потенциала си.

Състав на ученическия парламент

Ученически  парламент

СУ "Никола Й. Вапцаров"
гр. Айтос

Адрес на училището:
гр. Айтос 8500
ул. "Димитър Зехирев" № 58

За връзка:
Ирина Вътева
Директор

тел. +359 87 864 6999
e-mail: welcome@vaptsarov.org

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano