СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Ученически  парламент

Ученически парламент

УЧЕНИЧЕСКИ  ПАРЛАМЕНТ

Ученическият парламент е ученическа структура, която обединева лидерите от гимназиалните класове. Парламентът е партньор на училищното ръководство в решаването на проблеми, които се отнасят пряко към учениците. Той е инициатор и организатор на ученическите инициативи. В деня на ученическото самоуправление той поема ръководството на училището и разгръща напълно потенциала си.

Състав на ученическия парламент

Ученически  парламент

СУ "Никола Вапцаров"
гр. Айтос

Адрес на училището:
гр. Айтос 8500
ул. "Димитър Зехирев" № 58

За връзка:
0558 / 22610; 22120; 22780
n_vaptsarov1983@abv.bg

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano