СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Ръководство и колектив на училището

Ръководство и колектив на училището

  

Директор - Ирина Вътева

Зам.- директор по УД - Иванка Лалева
Зам.- директор по УД - Светлана Енева


Педагогическа колегия

Начален етап: Таня Петкова, Анушка Манолова, Десислава Петрова, Милена Фотева, Вяра Тодорова, Росица Александрова, Росица Кючукова, Геновева Василева, Станка Миткова, Светла Кърмаджиева, Димитринка Михова, Гюлсюм Феимова,  Донка Йорданова.

Прогимназиален и гимназиален етап

 • Български език и лителатура: Донка Милева, Лиляна Тангарджиева, Златена Тодорова, Златина Щерева;
 • Английски език : Ана Стойчева, Весела Захариева-Маринчева, Здравко Димов, Димитрина Звезданова, Паулина Иванова;
 • Руски език: Стоянка Костова;
 • Математика:  инж.Жасмина Проданова, Галина Иванова, Силвия Павлова;
 • Информатика и информационни технологии: Мария Маджарова, инж.Пенка Спасова, Светлана Енева, Светла Борисова, Вера Димитрова;
 • История и цивилизация: Румяна Костадинова, Мария Иванова, Стойчо Чепов;
 • Геграфия и икономика: Маргарита Стратиева,  Мария Иванова;
 • Философия: Иванка Лалева;
 • Физика и астрономия: Силвия Павлова, Светла Борисова
 • Биология и здравно образование: Мария Чапанова;
 • Химия и опазване на околната среда:  Даниела Николова, Цветка Костадинова;
 • Изобразително изкуство: Фатме Иляз;
 • Музика: Валя Иванова;
 • Физическо възпитание и спорт: Сергей Пеев, Валентин Герджиков, Емине Чете;
 • Труд и техника и технологии:  Нели  Маринова;
 • Възпитатели: Йозлем Шефки, Росица Георгиева, Славка Янева, Стойка Тодорова, Илияна Иванаова, Сияйна Иванова, Галя Куцарова, Сибила Пиличева, Светла Калинова, Райна Бъчварова, Невена Връбчева-Петкова.

Психолог: Станка Терзиев
Логопед: Веска Ценова
Ресурсни учители:  Росица Дохнева

Ст.счетоводител: Анна Димитрова
Счетоводител: Ваня Петрова
ЗАС- Домакин: Лили Айрянова
Домакин: Илияна Георгиева

Помощно-обслужващ персонал: Николай Ралев, Боряна Маркова, Миневер Мурад, Димитрина Тончева, Айше  Неджет, Фатме Исмаил, Марияна Нейкова, Айше Осман, Петя Паунова, Румяна Григорова    

Председател на Ученическия съвет - Мария Пеева   

Председател на Училищното настоятелство - Женя Пеева

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano