СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Ръководство и колектив на училището

Ръководство и колектив на училището

  

Директор - Димо Парушев 

Зам.- директор по УД - Иванка Лалева
Зам.- директор по УД - Мария Маджарова
Зам.- директор по УД- Таня Петкова


Педагогическа колегия

Начален етап:

Анушка Манолова, Райна Бъчварова, Милена Фотева, Вяра Тодорова, Росица Александрова, Росица Кючукова, Геновева Василева, Станка Миткова, Светла Кърмаджиева, Димитринка Михова, Гюлсюм Феимова, Станка Терзиева, Донка Йорданова.

Прогимназиален и гимназиален етап

 • Български език и лителатура: Мария Калинова, Донка Милева, Лиляна Тангарджиева;
 • Английски език : Ана Стойчева, Весела Захариева-Маринчева, Здравко Димов, Димитрина Звезданова, Паулина Иванова;
 • Руски език: Стоянка Костова;
 • Математика:  инж.Жасмина Проданова, Галина Иванова, Светлана Енева;
 • Информатика и информационни технологии: Мария Маджарова, инж.Пенка Спасова, Галина Иванова, Светлана Енева, Светла Борисова, Вера Димитрова;
 • История и цивилизация: Румяна Костадинова, Мария Иванова;
 • Геграфия и икономика: Маргарита Стратиева,  Мария Иванова;
 • Философия: Иванка Лалева;
 • Физика и астрономия: Каля Костадинова
 • Биология и здравно образование: Мария Чапанова;
 • Химия и опазване на околната среда:  Даниела Николова, Цветка Костадинова;
 • Изобразително изкуство: Фатме Иляз;
 • Музика: Еожени Герджикова;
 • Физическо възпитание и спорт: Сергей Пеев, Валентин Герджиков, Емине Чете;
 • Труд и техника и технологии:  Нели  Маринова;
 • Възпитатели: Гюлсюм Феимова, Десислава Петрова, Антония Богданова, Росица Георгиева, Славка Янева, Стойка Тодорова, Илияна Ивянаова, Костадинка Караатанасова, Галя Куцарова, Сибила Пиличева, Светла Калинова.

Педагогически съветник: Дарина Илиева
Психолог:  Юлиян Казепов
Логопед: Веска Ценова
Ресурсни учители:  Росица Дохнева
Специален педагог: Александрина Ангелова 

Ст.счетоводителАнна Димитрова
Счетоводител: Ваня Петрова
ЗАС- Домакин: Лили Айрянова
Библиотекар - Соня Комитова
 

Помощно-обслужващ персонал: Николай Ралев, Боряна Маркова, Миневер Мурад, Димитрина Тончева, Айше  Неджет, Фатме Исмаил, Марияна Нейкова, Айше Осман, Петя Паунова, Румяна Григорова    

Председател на Ученическия съвет - Иво Петров    

Председател на Училищното настоятелство - Женя Пеева

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
© 2018 СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano