СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 

График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2020-2021 година: 
Изпит Дата
Български език и литература 16.06.2021 г. - 08.00 ч.
Математика 18.06.2021 г. - 08.00 ч.
Чужд език /по желание на ученика/ 17.06.2021 г. - 08.00 ч.  

Информационни технологии за измерване на
дигитални компетентности
/по желание на ученика/

11 - 15.06.2021 г. - 08.00 ч.

 

Оценяване на дигиталните компетентности – в периода от 15.06. до 19.06.2020 г.  

Виж повече информация 

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2022 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano