СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ 

1.
Български език и литература
09.05.2019 г.
2.
Математика
10.05.2019 г.
3.
Човекът и обществото
14.05.2019 г.
4.
Човекът и природата
16.05.2019 г.

 

      ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ:

      Изпитни тестове по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

      Текст и тест 2015 г.           Отговори

      Текст и тест 2014 г.           Отговори

      Тест и текст 2013 г.           Отговори

      Текст и тест 2012 г.           Отговори

      Текст и тест 2011 г.           Отговори 

 

      Изпитни тестове по МАТЕМАТИКА 

      Текст и тест 2015 г.           Отговори

      Тест за 2014 г.                   Отговори

      Тест за 2013 г.                   Отговори

      Тест за 2012 г.                   Отговори

      Тест за 2011 г.                   Отговори 

 

      Изпитни тестове по ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 

      Текст и тест 2015 г.           Отговори

      Тест за 2014 г.                   Отговори

      Тест за 2013 г.                   Отговори

      Тест за 2012 г.                   Отговори

      Тест за 2011 г.                   Отговори 

 

      Изпитни тестове по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

      Текст и тест 2015 г.           Отговори

      Тест за 2014 г.                   Отговори

      Тест за 2013 г.                   Отговори

      Тест за 2012 г.                   Отговори

      Тест за 2011 г.                   Отговори

      

      

     

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano