СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

Български език и литература – 21 май 2018 г.

Математика – 23 май 2018 г. 

 

ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ:

Полезни връзки


Български език и литература                                                                                Математика

2014 г.     Тест        Отговори       Текст за преразказ                          Първи модул      Втори модул      Отговори

2013 г.     Тест        Отговори       Текст за преразказ                          Първи модул      Втори модул      Отговори

2012 г.     Тест        Отговори       Текст за преразказ                          Първи модул      Втори модул      Отговори

2011 г.     Тест        Отговори       Текст за преразказ                          Първи модул      Втори модул      Отговори

 

 

КОО "Обществени науки, ГО и Р"                КОО "Природни науки и екология                      Английски език

 

2014 г.   Тест        Отговор                               Тест       Отговор                                   Тест      Слушане        Отговор

2013 г.   Тест        Отговор                               Тест       Отговор                                   Тест      Слушане        Отговор

2012 г.   Тест        Отговор                               Тест       Отговор                                   Тест      Слушане        Отговор

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
© 2018 СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano