СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

Български език и литература – 17 юни 2019 г.

Математика – 19 юни 2019 г. 

 

ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ:

Полезни връзки

Български език и литература                                                                                Математика

2014 г.     Тест        Отговори       Текст за преразказ                          Първи модул      Втори модул      Отговори

2013 г.     Тест        Отговори       Текст за преразказ                          Първи модул      Втори модул      Отговори

2012 г.     Тест        Отговори       Текст за преразказ                          Първи модул      Втори модул      Отговори

2011 г.     Тест        Отговори       Текст за преразказ                          Първи модул      Втори модул      Отговори

 

 

КОО "Обществени науки, ГО и Р"                КОО "Природни науки и екология                      Английски език

 

2014 г.   Тест        Отговор                               Тест       Отговор                                   Тест      Слушане        Отговор

2013 г.   Тест        Отговор                               Тест       Отговор                                   Тест      Слушане        Отговор

2012 г.   Тест        Отговор                               Тест       Отговор                                   Тест      Слушане        Отговор

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano